Премини към основното съдържание

Сайт на визуалния артист Вито Валентинов

  • изображение от вътрешната част на сайта

Един от последните проекти по които работихме бе привеждането на сайта на визуалния артист - Вито Валентинов, от статичен - в използващ Система за управление на съдържанието (CMS), по зададен от клиента дизайн.

Сайтът на клиента бе разработен от колега според подадено графично оформление, но труден за поддръжка поради липсата на опорна система която да го обслужва.

Ние кодирахме подадената визия от клиента, спазвайки неговите изисквания. След това разгърнахме Система за управление на съдържанието на сайта и вградихме технологични възможности като:

оразмеряване на изображения влизащи в раздели и галерии;
вграждане на видео от Вимео;
класификация и подредба на съдържанието в раздели творби;

Нашата цел бе наред с перфекционизма на клиента, да запазим лекота при боравенето със системата - редакцията и внасянето на нова информация, нейната автоматична и според параметри посочени от клиента - класификация.

Наред с това както при всички наши проекти залагаме сигурност на системата за управление и SEO възможности помагащи на сайта да бъде откриваем от търсачките.
Запазихме и всички статични адреси от стария сайт използвайки възможностите на системата.

Адрес на сайта на визуалния артист Вито Валентинов:
http://vittovalentinov.com/