Поддръжка

Ние извършваме абонаментна и частична поддръжка на Уеб сайтовете, които изграждаме.

Гаранционната поддръжка на сайтовете които изграждаме на клиент, варира в рамките на 3-6 мес.

След този период можем да договорим абонаментна или частична поддръжка на приложенията, като за последните се сключва договор или определя сума според нуждите от обновяване и внасяне на нова функционалност.

Извършваме обновяване и поддръжка на VPS сървъри, на които работят сайтовете и приложения, на нашите клиенти.

Обновяването и поддръжката на Интернет сайтовете, Системите които стоят зад тях и приложенията с които работят, гарантира високо ниво на сигурност. Това е важно както за потребителите, така и за собствениците на Интернет сайтове.