Платформа за публикуване и търсене на курсове, на три езика